Groeien, leren en ontwikkelen

De humanistische mensvisie is richtinggevend voor de vorm en inhoud van het leer- en ontwikkelaanbod van Spagaat en wordt vertaald in de volgende leerprincipes;

Een mens heeft een natuurlijk vermogen tot leren;
  • als het leren persoonlijke doelstellingen ondersteunt, gaat het makkelijk en is het betekenisvol.
  • leren in een veilige en gewenste leeromgeving maakt dat ervaringen in een andere vorm kunnen worden waargenomen hetgeen ruimte geeft om te leren.
  • betekenisvolle kennis is die, die men aldoende leert.
  • onafhankelijkheid, creativiteit en zelfvertrouwen worden bevorderd, wanneer zelfkritiek en zelfbeoordeling van nature aanwezig zijn en de beoordeling door anderen van secundair belang is.
  • de meest nuttige vorm van leren is juist het leerproces zelf en het krijgen van een bereidheid tot evalueren en toepassen van het veranderingsproces.

Er zijn veel mensen die willen veranderen, maar er zijn er slechts enkelen die veranderd willen worden'.

Progressie staat voor ontwikkelingsgang, vooruitgaan en vordering. Progressie heeft dus altijd met veranderen te maken.  De wil om te veranderen; veranderen uit keus geeft energie en maakt creativiteit vrij.

Om die reden levert Spagaat altijd MAATWERK. 

Geen kant en klaar confectiekostuum, maar uitsluitend leer- en ontwikkelingstrajecten die in nauwe samenspraak en samenwerking met de opdrachtgever op maat gesneden zijn.

Terug

© SPAGAAT 2011