Intervisie

Medewerkers zijn voor de organisatie waardevolle en krachtige elementen. Het is daarom van groot belang dat zij plezierig, betrokken en gemotiveerd hun werk kunnen (blijven) uitvoeren. Veel medewerkers hebben behoefte om van én met elkaar te leren of bepaalde situaties op het werk bespreekbaar te maken. Veel organisaties willen haar medewerkers die ervaring- en ontwikkel mogelijkheden aanbieden, die leiden tot verdere innovatie én een prettig werkklimaat. Intervisie is hierin een krachtig, plezierig en deskundig ontwikkel instrument. 

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen functie gelijke medewerkers, over het werk en de daaraan gerelateerde problemen. Men leert van elkaar en men stimuleert elkaar te reflecteren op het eigen handelen en nieuwe inzichten op te doen, om deze vervolgens in de eigen praktijk te operationaliseren.

Spagaat levert, met gebruikmaking van een gedegen methodiek, begeleide intervisie trajecten voor bestaande teams alsook voor heterogeen samengestelde gelegenheidsteams.

Terug

© SPAGAAT 2011